Opleiding

Een instrument leren bespelen!

Het plezier en de kwaliteit van het muziek maken zijn voor een groot deel afhankelijk van het niveau waarop muzikanten hun instrument beheersen. Een goede opleiding, waarbij de speeltechniek een belangrijke rol speelt, bevordert de beheersing van het instrument en de ontwikkeling van een goed gehoor. Harmonie Voorschoten besteedt daarom veel aandacht aan de opleiding van muzikanten. Voor zowel beginnende als gevorderde muzikanten biedt de vereniging een stimulerende omgeving. Het uiteindelijke doel van de opleiding is meespelen in één van de orkesten én deelnemen aan de muzikale activiteiten van de vereniging. Een stimulerend vooruitzicht! Want wat is er leuker dan studeren met een publiek optreden in het verschiet?
Harmonie Voorschoten is een gezellige vereniging waar je én goed les krijgt en al snel mee kunt doen: in het opstaporkest, het leerlingenorkest of het grote harmonieorkest. Op deze pagina vertellen we u hier alles over.

Opleidingsfasen

Keuze van een instrument en start van de opleiding.

Zowel kinderen als volwassenen kunnen bij Harmonie Voorschoten terecht voor het leren bespelen van een instrument uit de harmoniebezetting. De leeftijd waarop een kind aan een opleiding voor een blaas- of slaginstrument kan beginnen, ligt doorgaans rond 8 jaar. In principe kan een leerling zelf uitkiezen op welk instrument hij les wil nemen en krijgt hij dit instrument gedurende zijn lidmaatschap in bruikleen. Uiteraard is er verschil in fysieke voorwaarden die de diverse instrumenten stellen, waardoor sommige instrumenten voor jonge kinderen afvallen als keuzemogelijkheid. Daarnaast zijn niet alle instrumenten beschikbaar bij onze vereniging en is er per instrument een maximum aantal exemplaren beschikbaar. Tijdens een kennismakingsgesprek met onze opleidingscoördinator kunnen we de mogelijkheden met u bespreken.
N.B. Het is een misvatting dat het leren bespelen van een instrument alleen voor kinderen is weggelegd. In onze vereniging zijn verschillende volwassenen actief die pas op latere leeftijd zijn begonnen met muziek maken. Een volwassen lid volgt bij Harmonie Voorschoten hetzelfde traject als de jeugdleden.

Individuele lessen

Een leerling krijgt (buiten de schoolvakanties om) wekelijks een half uur individueel les op het instrument van zijn keuze. De vereniging werkt in de regel met docenten die in het bezit zijn van een conservatoriumdiploma of daarvoor aan het studeren zijn. De docent volgt de vorderingen van de leerling en kijkt op verschillende momenten of hij zich ontwikkelt in de richting van de gestelde leerdoelen.

Theorielessen

Om goed te kunnen musiceren is basiskennis van de muziek onmisbaar. Daarom krijgt elke leerling naast de lessen op het instrument ook een korte theoriecursus waarin de basisbegrippen worden behandeld. Deze theoriecursus bestaat uit zes lessen van een uur en wordt één a twee keer per jaar georganiseerd voor een groep van ongeveer 6 tot 8 deelnemers. De cursus wordt afgesloten met een examen.

Examinering

Na ongeveer twee jaar kan een leerling het A-examen afleggen. Dit bestaat o.a. uit het laten horen van ingestudeerde oefeningen, het spelen van nieuwe muziek vanaf notenschrift (prima vista spelen), toepassing van theorie en het spelen van toonladders. De docent bepaalt wanneer een leerling hieraan toe is. Het streven van de vereniging is dat iedere leerling zijn A-diploma behaalt. Na het A-diploma kan een leerling bij Harmonie Voorschoten verder opgeleid worden voor de diploma’s B, C en D. Indien kennis, inzicht en vaardigheid van de kandidaat voldoende niveau hebben, kan rechtstreeks examen worden afgelegd voor één der niveaus B, C of D, zonder in het bezit te zijn van een voorafgaand diploma. Voor een omschrijving van de eisen per diploma kan de leerling terecht bij de opleidingscoördinator. Diploma D is het niveau dat nodig is om naar het conservatorium te gaan.

Raamleerplan

Voor de opleiding van onze aspirant amateurmuzikanten worden de eisen aangehouden, die in het Raamleerplan HaFaBra-opleiding van de stichting Kunstfactor worden gesteld.

Meespelen in de orkesten

Na verloop van tijd mag een leerling meespelen in één van onze orkesten. Harmonie Voorschoten heeft drie orkesten van verschillende niveaus.

Opstaporkest

Voor de beginners is er allereerst het opstaporkest. Dit orkest wordt geformeerd als daar genoeg gegadigden voor zijn, momenteel (najaar 2022) is dat één keer per maand op vrijdagavond. In dit orkest kun je al na enkele maanden instrumentale muziekles meespelen. De muziek is eenvoudig en alles wordt duidelijk uitgelegd zodat iedereen mee kan doen. Het belangrijkste doel is het leren samenspelen met anderen.

Leerlingenorkest

Na ongeveer een jaar les kan een leerling op voordracht van de docent deelnemen aan de repetities van het leerlingenorkest. Dit orkest repeteert elke vrijdagavond van 19:00 tot 19:45 uur. Het niveau is wat hoger dan bij het opstaporkest. Het repertoire is afgestemd op niveau en interesse van de veelal jeugdige muzikanten die in dit orkest meespelen. Op dit moment spelen in totaal circa 15 muzikanten in het leerlingenorkest. Naast de leerlingen spelen ook enkele ervaren muzikanten mee zodat de belangrijkste orkestpartijen altijd ingevuld worden en een minimaal niveau gewaarborgd blijft. Het belangrijkste doel van het leerlingenorkest is het leren samenspelen met andere muzikanten en het opdoen van orkestervaring. Ook het optreden voor publiek hoort daarbij. Het leerlingenorkest treedt ongeveer 6 keer per jaar op.

Grote orkest

Het grootste en belangrijkste onderdeel van de vereniging is het grote orkest. Dit orkest repeteert elke vrijdagavond van 20:00 tot 22:00 uur. Leerlingen kunnen bij gebleken geschiktheid (getoetst door docent en dirigent) deelnemen aan de repetities van het seniorenorkest. In de regel geldt een minimumleeftijd van 12 jaar.

Binnenkort . . .